A kormány bekeményít a beruházásokban

0
1787

Úgy tűnik a karácsony és újév napja közötti időszakban a sajtó nagy részének figyelmét a Magyar Közlönyben ilyenkor szokásosan megjelenő államháztartás terhére megvalósított év végi pénzosztás kötötte le. Pedig a különböző sport és egyházi projektek forrásának biztosításán túl két sokkal fontosabb jogszabály is született a beruházásokkal kapcsolatban. Egy erős lépéssel ugyanis az állam egy ügynökségen keresztül az eddigi beruházók – önkormányzatok – helyébe lép a 700 millió forintot meghaladó becsült értékű, központi költségvetési támogatást tartalmazó építési beruházások gyakorlati építtetői feladatai esetében.

A jelek szerint a kormány megelégelte a projektgazdák önállóságát és a folyamatos többletforrás igénylést, ezért törvényt és végrehajtási rendeletet hozott arról (2018. évi CXXXVIII. törvény az állami magasépítési beruházások megvalósításáról), hogy az állami magasépítési beruházásokat a törvény hatályba lépésétől a Miniszterelnökség alá tartozó BMSK Zrt. készíti elő és valósítja meg, mint építtető. Az állami magasépítési beruházás két féle lehet: kormányzati beruházás vagy központi költségvetési támogatásból megvalósított önkormányzati beruházás. A törvény főszabály szerint idén január elsejétől alkalmazandó.
A törvény azonban nem áll meg itt. A BMSK a beruházások megvalósításához szükséges ingatlanokat az állam javára meg is szerezheti polgári jogi úton vagy kisajátítással, utóbbit akkor, ha a kisajátítás szokásos feltételei fennállnak (kormányzati beruházás esetén).

Menekülő út

Mivel a kormány vélhetően nem kívánta a legjobb esetben sem egyszerű átállással túlterhelni az önkormányzati választások évét, ezért a törvény önkormányzatokra vonatkozó része csak 2020. január 1-től lép hatályba. Feltételezhetjük, hogy bár a fő szándék a beruházások költségeinek kontrollja az elszálló igényekkel szemben, a beruházások állami átvétele mintegy mellékesen hoz magával egy másik funkciót is. Nevezetesen, amennyiben az önkormányzati választásokon a kormánypártok vereséget szenvednének, a kormány irányítási rendszeréhez tartozó BMSK Zrt.-n keresztül a nagy beruházások felügyelet alatt tarthatók az önkormányzatok mozgásterének korlátozásával.
További fontos kitétel, hogy a beruházások államhoz vonása nem vonatkozik az EU forrásokból megvalósuló fejlesztésekre, így számos polgármester fellélegezhet.
A másik kivétel, ha a kormányzati beruházás közbeszerzési eljárása még tavaly megindult, mert azokra a beruházásokra a törvényt nem kell alkalmazni. Amennyiben az adott beruházásról külön jogszabály rendelkezik, arra a külön jogszabály irányadó.

Kérdések

Természetesen felmerül a kérdés, hogy mely beruházások problémái váltották ki a kormány azt a lépését, hogy a beruházásokat a Miniszterelnökség alá rendeljék. Nem érdemes azonban találgatni, a sokkal fontosabb kérdés az, hogy a jelenlegi építőipari kapacitáshiány mellett hogyan fog megbirkózni a BMSK a feladattal. A jelenlegi tapasztalatokból kiindulva az valószínűsíthető, hogy a BMSK nem tud annyi műszaki ellenőrt, mérnököt, projektmenedzsert, pénzügyi szakértőt felvenni, hogy a feladatokat belső kapacitással oldja meg, így várhatóan alvállalkozókat vesz majd igénybe. Utóbbihoz a jogszabály kifejezetten hozzá is járul. Ekkor két út kínálkozik: bevonja az eredeti projektgazda valamelyik cégét, partnerét (pl. önkormányzatok városfejlesztési cégei, helyi műszaki ellenőrei, kormányzati beruházó saját projektcége) vagy saját, az eredeti projektgazdáktól teljesen elkülönülő alvállalkozókkal dolgozik. Előbbi esetben a gyakorlatban nem történik más, mint egy újabb döntési, ellenőrzési szint iktatódik be, utóbbi esetben pedig az eredeti projektgazdák ráhatása rossz esetben marginalizálódik, miközben az átállás miatt időveszteség keletkezik. Erre útmutatást nyújt a jogszabály, amely szerint a közbeszerzést megelőzően a beruházás érdekében megkötött szerződésekben a BMSK az eredeti előkészítő helyébe lép. Azonban a kitétel nem garancia arra, hogy ezután a szerződést nem zárja le és köt inkább új szerződéseket.

További kérdés, hogy vajon a BMSK mennyire élne majd az ingatlanok megszerzésének lehetőségével és építene ki jelentős ingatlanportfóliót.
Bármi is a válasz, újabb kihívások jelentkeznek az állami beruházások terén.

A szerző önkormányzati cég vezetőjeként négy évig városfejlesztési projekteket irányított.